ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA 2565

เลือกปีงบประมาณ 2565

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน โทรศัพท์ : 056-621353

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (36)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (14)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (114)

ประกาศล่าสุด


เผยแพร่ : 25 มี.ค. 2565 22.17 น. EB5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 25 มี.ค. 2565 22.16 น. EB5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 25 มี.ค. 2565 22.14 น. EB5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 25 มี.ค. 2565 22.13 น. EB5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 25 มี.ค. 2565 22.11 น. EB5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การติดต่อ

ที่อยู่

อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์

056-621353