ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA 2566

เลือกปีงบประมาณ 2565 | 2566

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน โทรศัพท์ : 056-621353

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (47)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (14)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (54)

ประกาศล่าสุด


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน
เผยแพร่ : 15 มี.ค. 2566 14.30 น. MOIT16 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด โดยวิธีทอดตลาด

ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและชำรุด โดยวิธีทอดตลาด
เผยแพร่ : 12 ม.ค. 2566 08.59 น. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ข้อมูลผู้บริหาร

ข้อมูลผู้บริหาร
เผยแพร่ : 28 ธ.ค. 2565 16.55 น. MOIT2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)
เผยแพร่ : 28 ธ.ค. 2565 14.49 น. MOIT2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน

คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน
เผยแพร่ : 28 ธ.ค. 2565 14.48 น. MOIT2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การติดต่อ

ที่อยู่

อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์

056-621353