ข่าว ประกาศจัดซื้อจัดจ้างและ ITA 2567

เลือกปีงบประมาณ 2565 | 2566 | 2567

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน โทรศัพท์ : 056-621353

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (48)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (14)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (157)

ประกาศล่าสุด


โครงการ

โครงการ
เผยแพร่ : 26 มี.ค. 2567 09.39 น. MOIT11 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน11.7

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน11.7
เผยแพร่ : 26 มี.ค. 2567 09.36 น. MOIT11 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

บันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความรายงาน ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
เผยแพร่ : 26 มี.ค. 2567 09.34 น. MOIT11 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

ภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
เผยแพร่ : 26 มี.ค. 2567 09.32 น. MOIT11 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 20.6

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 20.6
เผยแพร่ : 25 มี.ค. 2567 10.53 น. MOIT20 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การติดต่อ

ที่อยู่

อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์

056-621353