ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าว ประกาศ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และความรู้ต่างๆ

คลิกดูทั้งหมด (46)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

คลิกดูทั้งหมด (14)
ITA

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

คลิกดูทั้งหมด (0)

ประกาศล่าสุด


แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน ปีงบประมาณ 2566

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอตะพานหิน ปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่ : 11 พ.ย. 2565 19.45 น. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม องค์กรคุณธรรมนำสุข สสอ.ตะพานหิน

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม องค์กรคุณธรรมนำสุข สสอ.ตะพานหิน
เผยแพร่ : 7 พ.ย. 2565 17.04 น. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 5 ก.ย. 2565 17.52 น. EB5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 5 ก.ย. 2565 00.49 น. EB2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

เผยแพร่ : 2 ก.ย. 2565 18.01 น. EB5 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

การติดต่อ

ที่อยู่

อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

โทรศัพท์

056-621353