ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 2566

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน65


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคา และรับสมัครงาน

Date วันที่ เรื่อง
2021-12-30 15:45:58 30 ธ.ค. 2564 ประกาศแนวทางตรวจสอบเจ้าหน้าที่รัฐด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจ พ.ศ.2560
2021-12-30 15:35:15 30 ธ.ค. 2564 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อ ปีงบ 2565
2021-12-30 15:24:37 30 ธ.ค. 2564 แบบ สขร. 1 ธ.ค.2564
2021-12-27 11:55:45 27 ธ.ค. 2564 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
2021-12-27 11:50:19 27 ธ.ค. 2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน65
2021-12-27 11:48:04 27 ธ.ค. 2564 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน65
2021-12-17 11:01:06 17 ธ.ค. 2564 แผนการจัดหาพัสดุ ปังบประมาณ 2565
2021-12-17 10:50:12 17 ธ.ค. 2564 บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่แผนจัดซื้อ จัดหาพัสดุ ปีงบ 65
2021-12-14 16:04:36 14 ธ.ค. 2564 บันทึกขอเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง 2564
2021-12-01 15:23:13 1 ธ.ค. 2564 แบบ สขร. 1 พ.ย.2564
2021-12-01 10:55:52 1 ธ.ค. 2564 แจ้งจัดสรรงบประมาณ
2021-11-03 11:27:30 3 พ.ย. 2564 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ หนังสือแจ้งเวียน
2021-11-01 15:20:16 1 พ.ย. 2564 แบบ สขร. 1 ต.ค.2564
2021-11-01 15:05:00 1 พ.ย. 2564 แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565